DOŚWIADCZENIE FIRMY DELPHARM W DZIEDZINIE MIKROSFER

Published on

Mikrosferyczne formulacje leków są jednymi z najbardziej atrakcyjnych systemów dostarczania leków w przypadku chorób przewlekłych, których liczba wzrasta wraz ze starzeniem się populacji i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa terapii. Ta forma poprawia komfort pacjenta, zmniejszając potrzebę częstego przyjmowania leków. Rzeczywiście, forma ta pozwala na długotrwałe uwalnianie od 1 tygodnia do kilku miesięcy.

Delpharm jest w stanie wspierać projekty mikrosfer w zakresie rozwoju od podstaw do produkcji komercyjnej poprzez wytwarzanie IMP (badanego produktu leczniczego).

Delpharm jest ekspertem w wielu technologiach wytwarzania mikrosfer, takich jak: emulgowanie przy użyciu technologii membranowych lub koacerwacji, a także atomizacja z użyciem tarczy obrotowej i mieszalnika statycznego. Następnie mikrosfery są stabilizowane przy użyciu w pełni zintegrowanej technologii klasyfikacji, mycia, suszenia i zbierania mikrosfer od skali laboratoryjnej do skali komercyjnej.

Więcej informacji można znaleźć w przeglądzie mikrosfer:
• Możliwości
• Wydajność
• Wiedza specjalistyczna

microsphere_overview_-_november_2023.pdf PDF - 243 kio