Wiadomość od CEO

Od 30 lat Delpharm zbudował wiarygodną reputację jako wytwórca leków, który obsługuje najbardziej wymagających klientów.

"Staramy się spełniać jak najlepiej oczekiwania naszych klientów: multi-ekspertyza: szeroki portfel dostępnych form, jakość umożliwiająca dostarczanie na cały świat, niezawodna i elastyczna obsługa, zoptymalizowana cena wspierająca rozwój naszych klientów.

Doświadczenie Delpharm rosło wraz z dołączaniem do grupy kolejnych fabryk, co sprawiło, że firma stała się jednym z pierwszych liderów europejskich, zarówno pod względem wielkości, jak i umiejętności."

Sébastien Aguettant, CEO

DNA DELPHARM

W Delpharm prawdziwą wartością są ludzie, dlatego naszą podstawową zasadą jest umożliwienie każdemu pracownikowi bycia odpowiedzialnym członkiem zespołu, który ma realny wpływ na wyniki firmy i na społeczeństwo.

Aby to osiągnąć, staramy się utrzymywać i dzielić kulturę korporacyjną opartą na szacunku dla ludzi i danych, popartą obserwacją, refleksją i działaniem.

Zachęcamy naszych pracowników do postępów w wykonywaniu swojej pracy, biorąc pod uwagę zarówno metodę, jak i wynik.

Zachęcamy naszych pracowników do pracy zespołowej, co pozwala najlepiej rozwiązywać trudne problemy, wymagające dzielenia się różnymi doświadczeniami, punktami widzenia i ekspertyzą.

Oczekujemy od naszych managerów umiejętności delegowania zadań; powierzając odpowiedzialność za zadania osobom, które najlepiej będą umiały je wykonać, dajemy każdemu pracownikowi swobodę wychodzenia z inicjatywami i działania.

Sukces każdego pracownika DELPHARM zależy zatem od umiejętności pracy w grupie, krytycznego podejścia do swoich pomysłów, zdolności do rozwoju i pomagania innym, a tym samym całej firmie.

Obecność leków produkowanych przez Delpharm na świecie