Skoncentruj się na Delpharm Academy

Niezależnie od stanowiska, w Delpharm znajdziesz dynamiczne i stymulujące środowisko pracy oraz długoterminowe wsparcie dla swojej kariery dzięki Delpharm Academy.

DELPHARM Academy oferuje wszystkim swoim pracownikom wspólny program szkoleń bezpośrednich i online. Przygotowuje zespoły do sprostania wyzwaniom jutra i rozwijania wspólnej wiedzy poprzez kursy dostosowane do ich celów, profili i projektów.
Akademia korzysta z własnej wiedzy i zachęca do dzielenia się doświadczeniami, aby wspierać pracowników Grupy w ich rozwoju zawodowym.  

Wspiera zdolność zespołów do dostosowywania się do zmian oraz do coraz szybszego i bardziej wymagającego rozwoju w naszym środowisku.

Do 2022 r:
  • Zorganizowano ponad 120 kursów szkoleniowych
  • Ponad 1 000 pracowników przeszkolonych w naszych zakładach

 

Delpharm Academy jest zbudowana wokół 5 głównych tematów : integracja, kultura, dzielenie się, adaptacja i edukacja

 

Integracja nowych pracowników

Zwracamy szczególną uwagę na integrację i powitanie naszych nowych pracowników. Kluczowym elementem Akademii jest zapoznanie ich z naszymi firmami i kulturą DELPHARM oraz pomoc w opanowaniu pracy. Aby budować wspólną kulturę, nowi pracownicy są szkoleni w zakresie zasad działania Delpharm i uczestniczą w programie "Jak wspólnie się rozwijać" zaraz po przybyciu do firmy.

Rozwijanie wspólnej kultury

Akademia promuje nabywanie wspólnego języka i kultury, aby ułatwić interakcję i wymianę w ramach naszej Grupy. Delpharm umożliwia swoim pracownikom rozwój i szkolenia wewnętrzne poprzez kursy dostosowane do ich celów, profili i projektów.

Dzielenie się wiedzą

Akademia koncentruje się na wiedzy specjalistycznej, która przyczynia się do rozwoju know-how naszych pracowników. Zachęca do tworzenia międzyfunkcyjnych społeczności w celu dzielenia się doświadczeniami i udzielania odpowiedzi na pytania biznesowe, aby rozwijać i wzmacniać umiejętności naszych pracowników.

Radzenie sobie ze zmianami

Moduły Delpharm Academy pomagają naszym zespołom dostosować się do zmian i coraz szybszego rozwoju w naszym otoczeniu.

Tworzenie odpowiednich narzędzi

Akademia poprawia doświadczenia uczących się, oferując cyfrowy interfejs, który spełnia nowe oczekiwania i wyzwania edukacyjne. Dzięki tym narzędziom można teraz uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z modułów e-learningowych, filmów, quizów lub kursów wirtualnych.