System Zarządzania Jakością

Nasz System Zarządzania Jakością został opracowany, aby zapewnić spełnienie potrzeb naszych klientów, pacjentów i Ministrestw Zdrowia poprzez zagwarantowanie im:

  • Zgodności z przepisami i wymaganiami dotyczącymi jakości.
  • Bezpieczeństwa i wydajności wytwarzanych produktów.
  • Zaufania i przejrzystości w relacjach z naszymi partnerami.

Różne formy współpracy i nasze doświadczenie pozwala nam dziś sprostać najbardziej skomplikowanym wymaganiom regulacyjnym i dobrym praktykom produkcyjnym (Europa, USA, Japonia, Brazylia, Chiny itp.).

Delpharm wdrożył także wielostopniowe zarządzanie procesami jakościowymi zarówno na poziomie każdej fabryki, jak i w ramach sieci oferując w ten sposób:

  • lokalne wsparcie operacyjne zapewniające zgodność produktu.
  • synergię dla ciągłego doskonalenia systemów jakości i zgodności ze stale zmieniającymi się kwestiami regulacyjnymi.