Zawsze więcej dla naszych pracowników

Bezpieczeństwo naszych pracowników
Grupa Delpharm troszczy się o bezpieczeństwo swoich pracowników, mienia, higieny pracy i środowiska.

Na tym właśnie koncentruje się nasza polityka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Zapewniamy bezpieczeństwo ludzi poprzez przestrzeganie zasad, ale także proaktywną komunikację na poziomie grupy, umożliwiającą dzielenie się opiniami z każdej fabryki.

W razie wypadku do wszystkich fabryk wysyłany jest komunikat; tak samo wszystkie incydenty występujące w fabrykach są co miesiąc weryfikowane.

Środowisko
Ciągły rozwój naszych fabryk w zakresie poszanowania środowiska jest dla nas głównym kierunkiem. Rzeczywiście, środowisko zawsze było i pozostaje jednym z naszych priorytetów dzięki recyklingowi odpadów, kontroli naszych odpadów i ścieków i ścisłej współpracy z władzami lokalnymi.

W ten sposób firma Delpharm stworzyła i wdrożyła „System Zarządzania Środowiskowego”, aby kontrolować nasz wpływ na środowisko. Aby wzmocnić nasze zaangażowanie, Delpharm szkoli i angażuje swoich pracowników, aby mogli aktywnie przyczyniać się do poprawy naszej polityki środowiskowej.

Titre du document

Ochrona mienia
Zapewniamy je dzięki ścisłej współpracy z naszymi dostawcami usług ochroniarskich i weryfikujemy je codziennie.

Wdrażamy proste i skuteczne sposoby na poprawę warunków pracy naszych pracowników, angażując ich bezpośrednio w te aktywności.