Zakupy w Delpharm

W ŚWIECIE, W KTÓRYM ZMIENNOŚĆ STAJE SIĘ NORMĄ, DZIAŁ ZAKUPÓW OPRACOWAŁ STRATEGIĘ WSPIERAJĄCĄ NASZ ROZWÓJ. NASZA POLITYKA ZAKUPOWA OPIERA SIĘ NA 5 STRATEGICZNYCH FILARACH.

Poprzez swój model firma Delpharm pragnie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i środowiska, w którym działa. Dlatego jesteśmy zobowiązani do promowania lokalnych dostawców i lokalnej produkcji poprzez zaproszenia do składania ofert. Nasza ogromna różnorodność zakupów prowadzi zatem do współpracy z dużymi międzynarodowymi grupami, ale także z MŚP lub start-upami.

NASZE ZOBOWIĄZANIE WOBEC NASZYCH DOSTAWCÓW

  • Neutralność w doborze naszych dostawców, których wybieramy obiektywnie i transparentnie
  • Efektywność w opracowywaniu specyfikacji pozwalającej dostawcom dopasować najkorzystniejszą cenowo ofertę do naszych oczekiwań.
  • Odpowiedzialność społeczna z uwzględnieniem zobowiązań społecznych i środowiskowych w trakcie naszych zaproszeń do składania ofert.

ZAKUPY, KTÓRE SŁUŻĄ NASZYM KLIENTOM

Klienci są w centrum naszej strategii zakupowej. Razem z dostawcami ustalamy odpowiednie rozwiązania generujące wartość dodaną i umożliwiające:

  • Zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw
  • Dopasowywanie rozwiązań, które są zarówno niezawodne, jak i konkurencyjne
  • Bycie siłą napędową innowacji poprzez proponowanie innowacyjnych alternatyw.

PODPISANIE FRANCUSKIEJ KARTY CDAF

W 2016 roku firma Delpharm zdecydowała się podpisać Francuską Kartę CDAF. Karta ta, opracowana przez Mediaation Inter-entreprises i CDAF (spółkę francuskich menedżerów i nabywców), promuje proces usprawniania stosunków z dostawcami wyszczególnia 10 zobowiązań dotyczących odpowiedzialnych zakupów.

NASZE ZASADY PRZEWODNIE

Etyczne podejście jest podstawą naszych działań zakupowych wobec naszych dostawców. Oczekujemy, że nasi dostawcy i ich podwykonawcy będą przestrzegać i respektować zobowiązania Grupy Delpharm.