Legal information

Identyfikacja wydawcy
DELPHARM INDUSTRIE
Adres : DELRIV FACE AU 9 QUAI, 9 QUAI DU 4 SEPTEMBRE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Telefon : +33 (0)1 41 09 19 70
SIRET : 81510996200010
Kod APE : 64.20Z
Numer RCS : 815 109 962 R.C.S. Nanterre
Kapitał zakładowy : 20 834 449,93 €

Dyrektor publikacji
Stéphane LEPEU

Dostawca hostingu
Strona internetowa Delpharm jest hostowana przez SAS Alpha-Mosa.
Adres: 109 Avenue Jean Monnet 51430 Bezannes (FRANCJA)
Numer telefonu: +33 (0)3 26 48 17 56

Polityka prywatności