• Zakłady produkcyjne w Ameryce Północnej

Oprócz fabryk w Europie, Delpharm rozszerza swoją działalność na rynek północnoamerykański, potwierdzając swoją pozycję światowego lidera w dziedzinie podwykonawstwa farmaceutycznego.