LUDZIE SĄ NASZYM MOTOREM TWORZENIA KULTURY OPARTEJ NA WARTOŚCIACH

DELPHARM ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO TWORZENIA WYDAJNEGO ŚRODOWISKA PRACY, KTÓRE JEST WOLNE OD WYKLUCZENIA I WSZELKIEJ DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, WIEK CZY RASĘ.