Gedragscode Delpharm

W przypadku natknięcia się na "czerwone flagi" sugerujące praktykę sprzeczną z zasadami opisanymi w Kodeksie postępowania, dostępnym na stronie, użytkownik ma możliwość zgłoszenia alertu na platformie alertów etycznych Whistelink, anonimowo lub nie, dostępnej pod następującym adresem:

https://delpharmgroup.whistlelink.com/